Producent skrzynek pocztowych na listy - Renz

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RENZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gądkach, ul. Magazynowa 5A, 62-023 Gądki, posiadająca NIP 851-020-96-48 i REGON 810018450, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000177525 (zwana dalej Spółką).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz kontaktu z Panią/Panem celem prawidłowego wykonania usługi. Działania te zostały podjęte na Pana/Pani żądanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Oświadczamy, że nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w sposób niezgodny z powyższymi celami.

Dodatkowo informujemy, że dane osobowe przetwarzane w powyższych celach mogą być ujawniane podmiotom wykonującym na Pani/Pana rzecz lub na rzecz Administratora świadczenia w związku z wybraną przez Panią/Pana usługą (np. usługa transportu). Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym firmy informatyczne) Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych.

Dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium EOG do podmiotów świadczących wybraną przez Panią/Pana usługę tylko w celu realizacji tej usługi oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji umowy przez Administratora Danych.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń, chyba że dłuższy okres będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem sprzedaz@renzgroup.pl

RENZ Sp. z o.o. ||
ul. Magazynowa 5A, 62-023 Gądki ||
tel.: +48 61 81 98 600 || fax.: +48 61 62 42 834 || e-mail: sprzedaz@renzgroup.pl