Renz

Fundusze Europejskie

Informujemy, że firma Renz Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt.: „Opracowanie Innowacyjnego Systemu Nadawczo Odbiorczo Organizacyjnego „ISNOO” oraz autorskiej technologii jego produkcji”.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1380/20
Wartość projektu: 24 425 612,68
Kwota dofinansowania: 9 770 245,05 zł 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

 Cel projektu:

Celem projektu jest doprowadzenie do opracowania Innowacyjnego Systemu Nadawczo Odbiorczo Organizacyjnego „ISNOO” łączącego w sobie funkcje inteligentnego przesyłkomatu, skrzynki pocztowej, tablicy informacyjnej oraz autorskiej technologii jego produkcji, która po zakończeniu projektu zostanie wdrożona do działalności spółki Renz podnosząc jej konkurencyjność.

Planowane efekty projektu:

W efekcie projektu opracowana zostanie innowacja produktowa charakteryzująca się następującymi unikalnymi cechami:

  • wielofunkcyjność
  • swobodna skalowalność
  • uniwersalność we współpracy z firmami kurierskimi
  • skrócony czas naprawy software’u
  • zwiększona wytrzymałość

Drugim efektem realizacji projektu będzie unikalna technologia produkcji ISNOO, która jednocześnie pozwoli udoskonalić moduły (zwiększyć ich wytrzymałość), z których budowane będzie ISNOO, stanowiące także samodzielne produkty.

Technologia pozwoli na osiągnięcie szeregu korzyści procesowych takich jak:

  • skrócony czas realizacji zamówienia
  • obniżenie materiałochłonności produkcji
  • obniżenie liczby reklamacji
  • zwiększenie efektywności produkcji
  • obniżenie kosztów robocizny

Zaoferowanie nowego produktu o cechach nieoferowanych przez żadnego producenta pozwoli Renz uzyskać przewagę konkurencyjną i wysokie strumienie przychodów. Odbiorcami innowacyjnego systemu ISNOO będą deweloperzy, wspólnoty mieszkaniowe, instytucje zarówno w kraju jak i za granicą.

RENZ Sp. z o.o.

||
ul. Magazynowa 5A, 62-023 Gądki ||
tel.: +48 61 81 98 600 || fax.: +48 61 62 42 834 || e-mail: sprzedaz@renzgroup.pl